コース説明(Giải thích khóa học)
コース説明(Giải thích khóa học)

Loại khóa học

Course types
Trường Nhật Ngữ JIN sẽ kết hợp với nguyện vọng, mục tiêu, khả năng của học sinh để đưa ra các khóa học dưới.
Giờ học buổi sáng chủ yếu dành cho lớp từ trung cấp nâng cao và lớp học học tiếp lên. Còn buổi chiều chủ yếu dành cho các lớp sơ trung cấp.

Khóa lên đại học thách thức(1 năm-bắt đầu tháng 4)

Mục tiêu
・Lấy được 330 điểm kỳ thi du học sinh Nhật Bản trở lên
・Đỗ kỳ thi năng lực tiếng nhật JLPT N1
・Đỗ trường đại học thách thức
Đối tượng
・Đã đỗ N3, hoặc là trình độ tiếng Nhật tương đương.
・Người có nguyện vọng học lên đại học
Nội dung
từ tháng4~6 ・Luyện tập các câu hỏi của kỳ thi du học
・Tập hợp tất cả các câu hỏi theo hình thức thực tiễn nhắm vào đỗ N2
・1 tuần sẽ ra bài viết 400 chữ 1-2 trang để tăng khả năng luyện viết và kỹ năng tư duy.
・Để tăng khả năng giao tiếp thì trường mở ra những giờ học luyện phỏng vấn cho
 kỳ thi tuyển đại học.
từ tháng7~9 ・Cố gắng thiết lập bài luyện ngữ pháp, từ vựng trình độ N1 từng chút một.
・Làm các câu hỏi của kỳ thi tuyển đại học trước đó.
・Bắt đầu luyện tập bài viết văn ngắn.
・Liên tiếp luyện tập các câu hỏi kỳ thi cho du học.
・Liên tục luyện phỏng vấn.
・Nhìn vào kết quả kỳ thi du học của tháng 6 để định hướng trường đại học
 theo mục tiêu và khả năng của bản thân.
từ tháng10~12 ・Tập hợp các câu hỏi theo hình thức thực tiễn của kỳ thi năng lực N1.
・Liên tục làm các đề trước đó của kỳ thi tuyển đại.
・Luyện tập viết đoạn văn ngắn trước và sau kỳ thi cho du học.
・Liên tục luyện tập các câu hỏi của đề thi du học.
・Lên lịch trình thi tuyển của các học sinh để cho luyện phỏng vấn riêng biệt.
từ tháng1~3 ・Sử dụng sách giao khoa nâng cao để nhắm tới cải thiện năng lực tổng thể.
・Làm việc nhóm, phát biểu, nghe hiểu theo những giờ học được thực hiện sau khi vào đại học.

Khóa đào tạo ngữ học(1 năm-bắt đầu tháng 4)

Mục tiêu
・Đỗ kỳ thi năng lực tiếng nhật JLPT
・Cải thiện 4 kỹ năng tổng thể (nge, đọc, nói, viết)
・Tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, mở rộng sự hiểu biết
Đối tượng
・Nguyện vọng nghiên cứu ngữ học, dự định về nước sau khi tốt nghiệp.
Nội dung
từ tháng4~6 ・Cố gắng thiết lập luyện từng chút một ngữ pháp, từ vựng của kỳ thi năng lực thành thạo.
・Tập hợp các đề thi theo hình thức thực tiễn kỳ thi năng lực.
・Cứ 2 tuần 1 lần học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.
từ tháng7~9 ・Liên tục học ngữ pháp, từ vựng của kỳ thi năng lực
・Sử dụng sách giáo khoa trung cấp nhằm cải thiện khả năng tổng thể.
・Trải nghiệm văn hóa Nhật theo từng mùa như là mặc áo truyền thống yukata.
từ tháng10~12 ・Liên tục học ngữ pháp, từ vựng của kỳ thi năng lực
・Luyện tập các đề thi xát với thực tế kỳ thi năng lực.
・Liên tục cải thiện năng lực tổng thể bằng giáo trình trung cấp.
・Lấy những vấn đề đang được thình hành tại Nhật Bản làm chủ đề cho giờ học.
từ tháng1~3 ・Liên tục học ngữ pháp, từ vựng của kỳ thi năng lực.
・Bỏ qua giáo trình, để tiếp xúc với tiếng nhật mà người Nhật đọc và nghe như là truyền
 hình TV, truyện tranh,thực tế thông qua lời giảng của giáo viên để có thể hiểu được nội dung.
・Học hát tiếng nhật để hát trong buổi tốt nghiệp.

初級、初中級コース Khóa sơ cấp, trung cấp(bắt đầu tháng 4,7,10,1)

Mục tiêu
・Tiếp thu tiếng nhật cơ bản
・Nhằm cải thiện năng lực tổng hợp 4 kỹ năng
Đối tượng
・trình độ tiếng nhật sơ cấp
Nội dung
Sơ cấp1 (3 tháng) ・Tiếp thu tiếng nhật cơ bản như giao tiếp, chào hỏi.
Sơ cấp2 (3tháng) ・Tiếp thu tiếng nhật cơ bản
Sơ câp3 (3tháng) ・Hoàn thiện tiếng nhật sơ cấp
Sơ trung cấp (3tháng) ・Ôn lại ngữ pháp sơ cấp rồi qua trung cấp.

Khóa trung cấp, nâng cao(bắt đầu tháng 4,7,10,1)

Mục tiêu
・nhắm tới đỗ kỳ thi năng lực tiếng nhật N3-N1
・nhằm cải thiện khả năng tổng thể 4 kỹ năng
Đối tượng
・Trình độ tiếng nhật trung cấp trở lên
Nội dung
・Sử dụng đề tài nâng cao ngoài trung cấp để cải thiện khả năng tổng thể của 4 kỹ năng.
・3 tháng sẽ có bài thi thực lực, sẽ phân chia sang lớp khác để luyện thi năng lực phù hợp với năng lực thực
 sự của học sinh. Lớp học đó chủ yếu là học từ vựng, ngữ pháp, đọc hiểu, nghe nhắm tới đỗ kỳ thi năng lực tiếng nhật.
・Vào tháng 4-tháng7 và tháng 10-tháng11, những lớp trên sẽ làm đề kỳ thi năng lực theo hình thức thực tiễn.
・Thực hiện các bài luyện quy trình phỏng vấn cho kỳ thi tuyển cao đẳng, đại học.
・Với tháng 7- tháng 9, tháng 1- tháng 3, hàng tuần sẽ có 2 giờ học tự chọn. Học sinh có thể được lựa chọn giờ học yêu
 thích trong nhiều lớp học khác nhau như là giao tiếp, chữ hán, văn hóa nhật, học hát nhật, đọc, …

Giờ học tự chọn

Elective classes
Đối với giờ học tự chọn từ tháng 1-tháng 3 có rất nhiều giờ học trải nghiệm văn hóa Nhật Bản!
■thời gian của giờ học
Buổi sáng Buổi chiều
Tiết 19:00~9:4513:00~13:45
Tiết 29:50~10:3513:50~14:35
Tiết 310:55~11:4014:55~15:40
Tiết 411:45~12:3015:45~16:30
■Hướng dẫn khóa học
Tên khóa học Thời điểm nhập học Thời điểm đi làm Xin visa Thông báo visa
khóa học 2 năm học lênTháng 42 nămtháng 11 muộnCuối tháng 2
khóa học 1 năm 9tháng học lênTháng 71năm 9 thángtháng 3 muộnCuối tháng 5
khóa học 1 năm 6tháng học lênTháng 101 năm 6thángtháng 5 muộnCuối tháng 8
khóa học 1 năm 3tháng học lênTháng 11 năm 3thángtháng 9 muộnCuối tháng 11
khóa học 1 năm tiếng nhậtTháng 41 nămtháng 11 muộnCuối tháng 2
TOPへ